Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Självbildsfunderingar och forskning

Karin E Jansson

Jag har vid några tillfällen lyft funderingen hur de bloggar vi läser påverkar vår självbild. Och vad som inkluderas och exkluderas i bloggar, och varför. Vid varje tillfälle har upprörda röster höjts, att alla får faktiskt blogga om vad dom vill. Eh ja. Jag skulle aldrig komma på tanken att påstå nåt annat. Men jag tycker det är väldigt intressant att fundera över hur bloggar påverkar oss (där jag är en del i ekvationen). Jag har inget färdigt svar, och definitivt inga pekpinnar.

Ganska ofta får jag förfrågningar via mail, där företag, musiker och produktionsbolag vill att jag ska blogga och tipsa om deras produkter. Vill man annonsera på Karins Konstgrepp så kostar det, och det kommer aldrig ske i det fördolda. Däremot tipsar jag gärna om sånt jag tycker är bra!

Häromdagen fick jag förfrågan om att sprida en länk. Forskare vid Göteborgs universitet håller just nu på med en undersökning som handlar om medie- och internetvanor, attityder till skönhet/utseende och självbild bland människor i olika åldrar och med olika bakgrund. De söker deltagare som kan svara på en enkät med frågor kring dessa ämnen.

Såklart! Vill man delta i studien (som enligt avsändarna helt saknar vinstintressen), så klickar man här.