Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Önskelista

Karin E Jansson

Saker, saker, saker. Blir vi verkligen gladare av saker? 

Eh, ja. 

Mamma och pappa hade god framförhållning detta år, och ringde nyss och ville veta vad jag önskade mig i julklapp. 

I och med att jag tydligen är vuxen har antalet julklappar senaste åren begränsats till en eller två. Därför gäller det att noggrant tänka igenom sin önskelista. Jag har kommit fram till två saker jag behöver.Buhu, jag känner mig själsligt tom.Livsglädje!


Som bilderna visar behöver jag:

-Nya glasögon

-En exklusiv mantel i tjock röd sammet

Tack på förhand "tomten".