Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Och på sjätte dagen återuppstod hon. Med en sminktutorial.

Karin E Jansson

Den här veckan är helt banananananas, men rolig! Ikväll är dag två på 2 Days in Umeå, en ungdomsfestival. Jag går att hitta på metalscenen, och jobbar gissningsvis till samma tid som ni stiger upp. Imorgon ska jag sova, och sen ska jag tamefan vara ledig typ en vecka, och bara Konstgreppa dygnet runt.

Men igår kväll lyckades jag ändå prutta ur mig lite Konstgrepp, och detta i form av en smink-tutorial (!!). 

En guide till eyeliner!