Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

medling

Karin E Jansson

Alla arbetsplatser behöver ett skyddsombud. På mitt 9-5 jobb är det jag som har fått förtroendet till den rollen. Det kan låta självklart, att man ska kunna ha en arbetsplats där man kan göra det man ska, utan risk för hot, skada och orimlig psykisk stress.


Men det är inte en självklarhet. Kollegor som gömmer dina saker, och ser till att du aldrig kan slappna av.


Du går på toaletten en minut, med risken att när du kommer tillbaka är hela dagens arbete pulveriserat på ditt skrivbord.


Samtidigt som någon i andra delen av rummet snabbt vänder bort blicken.


Eller går till attack.


I just det här fallet har jag överlistat dom. Men jag ser behovet av medling. Malou efter 10 tar säkert emot oss.