Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

"Med fablesse för paljetter och 80-tal"

Karin E Jansson


Äntligen Fredag! Fast idag är det lördag. Nåväl.Jag var igår med i Folkbladets nya reportageserie Min garderob.Jag reflekterar ju egentligen inte så mycket alls över min stil, och ser ingen som helst enhetlighet i det jag sätter på mig, förutom att jag tycker det är snyggt. Klickbar bild!


Skrivet av superjournalisten Alexandra Reichler, (vars privata blogg ni hittar här!)