Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Gulliga mongisar

Karin E Jansson


Eller var det kanske han som tog med henne på balen?

Den här bilden delas flitigt på facebook, och många liknande också. Som tex en bild på en ung flicka med downs syndrom, med uppmaningen att "like if you think she's beautiful".

Vi och dom. Reducerade till stackars gulliga mongisar utan röster, vars existens kan berättigas genom att vi trycker på gilla-knappen. Hade vi ett intresse av att människor med intellektuella funktionsnedsättningar skulle integreras i samhället hade vi inte objektifierat dom på det här sättet.