Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Förlovningsringen

Karin E JanssonNu är äntligen min förlovningsring klar! Den som skymtat på fingret fram till nu är den ring jag tänkt som vigselring, men den här fick jag vänta på. Smalast möjliga, med sex diamanter i minsta storleken. Man är väl en blygsam flicka. Med begränsad budget. 

Jag älskar den!