Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Ett nytt djur

Karin E Jansson

Karin, sa hon, varför ritar du på väggarna? Hon lät nästan barsk. För att det är fint, svarade jag. Jaha. Då ska jag också rita. 

Nää, alltså det är bara vuxna som får rita på väggar. 
Men varför då?
Ja, för att, för att..Jag börjar med att göra en orm Karin. Det är du.Abbath hjälper till.Och så nåt hemligt.En potatis? En pannkaka?Jaha, det är ett djur!En myrslok?!Meen åh Karin vad du är tokig. Det är ju Abbath. Och Abbaths tunga.

Såklart.