Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Spretiga streck och prickar

Karin E JanssonHon har börjat intressera sig för bokstäver. Känner igen sin egen, mammas, pappas och mosters. Ritar S som slingriga ormar som kryper åt alla håll på papperet. Antecknar i små böcker, kommer springande och vill veta - Vad har jag skrivit? Oftast inget alls. Slumpmässiga och spretiga streck och prickar. 

Men nu har hon skrivit sitt första ord. Vad tror ni det blev?

HÄPP

Såklart. Häpp!