Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Ringarna är här!

Karin E Jansson


Idag har vi fått hämta ringarna! Samuel har förminskat sin farfars gamla ring, och min är i en oerhört tunn modell. Så tunn att man nästan skulle kunna tro att den blev fel och kan hämtas först i november. Sur smiley.