Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Min första återförsäljare!

Karin E Jansson


Foto: Poplin

Jag har fått min första återförsäljare! Det är Poplin på söder i Stockholm som tagit in en laddning av mina juveler, så alla stockholmare uppmuntras att bege sig dit för att klämma på Karins juveler!


Faller sig allt väl finns jag snart i Malmö också! Jihoo!