Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

kasta ut!

Karin E JanssonJag håller på med en ny kollektion printar, därav avsaknaden av uppdateringar. Det är helt enkelt så roligt att jag inte kan tänka på annat. Fast er tänker jag ju på såklart!

Och kanske ni kan tänka lite åt mig? För jag ser att ni fortfarande besöker mig trots öken-status på blögga.(kärlek på det!)

Vad vill ni läsa om? Rubriker, frågor eller ämnen - kasta ut dom så ska jag förverkliga.