Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Insainomasstastic

Karin E Jansson

Insainomasstastic. Så mycket jobb har jag att slutföra. När jag har tråkigt arbete att slutföra använder jag mig av bestraffningsmetoden. Ingen kisspaus förrän jobbet är klart. Men idag är det bara roligt jobb. Kreativt jobb. Bland annat fota 46000 (svag överdrift) nya juveler att lägga upp. Men jag kommer ändå behöva försättas i trans, för att inte distraheras av gulliga katter, bråkiga katter, sopsortering och www. Första steget till det är alltid att välja en låt som sätts på repeat. Idag blir det:Med andra ord kommer det gå undan idag, med tanke på musikens makt. Och slutprodukten förväntas bli OERHÖRT POSITIV! Kan vara härligt att testa den approachen till livet också.