Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Fula

Karin E Jansson


Fult är bäst. För tar man tillräckligt mycket fult blir det så fint att man tappar andan. Och så inser man att fulheten är godtycklig, och inser därmed sin egen makt över frågan. Mänskligheten som koncept är ju helt sjukt ful, men underbar!

Jag vill starta tidningen Fula. Där tar vi upp allt som är fult, bygger ett stort berg av fulhet på blankt papper, och på sista sidan ser vi det falla sönder i atomer. 

En note to self.