Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Casha in priserna

Karin E Jansson


Och i samma stund som jag inleder min sämsta bloggperiod EVER så kontaktas jag av företagen som vill ge mig, i egenskap av bloggare, gratis grejer. Va va va? Kaffemaskin, okej då. Omdöme: lådan är AWESOME!!

Slutsats = fortsätt blogga som en russin och casha in priserna.

Näe, såklart inte. Nu börjar jag vara på gång igen. Jag har avslutat sånt som sugit livskraften ur mig och till veckan kommer tiden vara till min fördel. Då ska vi strassa och skratta och hytta. Om ni fortfarande vill vara med mig?