Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Att göra feminismen

Karin E Jansson

Jag orkar inte skrika, har inte orkat på flera år. Att skrika och hytta. Diskutera och argumentera. Utbilda motsträviga. Försvara och förklara feminismen. Med flera tusen läsare kan man tycka att det är slöseri, att jag inte utnyttjar min plattform.

Men jag är, och jag gör feminismen. Jag tänker inte aktivt utbilda och uppmana. Jag bara är. En kvinna som både tror och tvivlar på sina förmågor. Som är snäll och dum, och generös och egocentrisk. Som älskar sig själv innerligt, trots bristande geografikunskaper och tjocka lår. Och som inte låter sig förvägras sin plats. 

Jag kräver min plats.

Och alla ryms.