Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Världens bästa ring!

Karin E Jansson


Men vad i hela friden, sa Abbath. Du har fått en liten ask på posten!Tillsammans öppnade vi den lilla burken. Under silkespapperet - något som glittrade!En ring! Med ett korallrev och blå stenar. Något organiskt och något som glittrar. Världens bästa ring!!!Och avsändaren - Annika! Världens bästa ring, från världens bästa kvinna! Glädjegråt och kärlek!