Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Tvivlet

Karin E JanssonJag vacklar ganska sällan. Eller sällan, det är ju relativt. Men såhär, jag har på nåt sätt tvingat mig själv att aktivt, i alla lägen, välja sida - för Karin eller emot Karin. Ett envist nötande, att ja, jag kan! Och det tankesättet har satt sig. Ja för fasiken, jag kan! Starta eget företag, tro på mina idéer och förmågor. Konstgreppet har blivit en del i processen, en plattform där jag får förstärka mina egna förmågor. Och där ni förstärker dom.

Men ibland, ibland så kommer det ändå. Tvivlet. Som regel sprunget ur att jag börjar jämföra mig med andras framgångar, och förminskar mina egna. En vag känsla av otillräcklighet och fulhet, där jag inte riktigt kan formulera vad jag upplever som frånvarande, som jag ser hos andra. 


Och sen kommer jag på att jag är ett djur, en människa, precis som dom. Och då går det över.