Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Trillingparty!

Karin E Jansson


Ni ba va i hällvitte mittbena, really? Men jo, det var ju trillingparty igår! Sånt kräver ansträngning.Så begav vi oss till trillingen skrytmorsan. Här med skrytfarsan.Stämningen var på topp!Och redan här sattes tonen.För en magisk kväll.Axel var snabb på att ta på sig rollen som kvällens kypare.Med kalasbricka!Frippe utförde livsfarliga tricks i trappan.Och så kom den sista trillingen.Och Sirpa och PY och Gurra såklart.Med vindruvor fulla kinderna minglade vi runt.Gurra hade visst kanelbullar i kinderna.
 


Och efter allas favoritmiddag - buffé......var och en på sitt sätt......så drog det igång.Dansen!Och även om det handlar om att ha roligt......så utkristalliserades snabbt en......stjärna!Som kunde klättra.Veva.Hoppa.Flyga.Störta.Hjula.Och balansera.Vi andra fick jobba hårt för att hålla samma takt. Svettblank panna = bra fest. Trillingfest!