Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Ruska om spektaklet

Karin E Jansson

Hej! Välkomna in. Bry er inte om bekymmersrynkan, jag föddes så.


Ja, jag vet att jag varit lite frånvarande på sistone. Det är jobb från alla håll och kanter. Inget sammanbrott än dock, bara lust. Men det stjäl just nu tid av det spontana med bloggen. Därför tänkte jag be er om hjälp att ruska om spektaklet - med en frågestund! 

Fråga på!  Allt förutom frågor om matte på D-nivå är tillåtet (pga IG).