Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Pyssla och vissla

Karin E Jansson


Medan jag fortfarande satt i morgonrock och drack kaffe så ringde det på dörren.Sirpa, såklart!Kom Karin, sa hon, vi ska vissla idag.Pyssla, sa Maria. Vi ska pyssla.Pyssla, och vissla!Så det var bara att göra sig i ordning.Och iväg!Till Öppen Kulturförskola!Som denna dag var full av rött!Som man kunde rulla.Hänga.Och knyta!För latmaskar fanns alternativet att parkera sig på mattan.Och bara kika.Och hjälp vad mycket det fanns att kika på!Fluffiga grejer.Vassa grejer.Organiska grejer.Höga grejer.Och sugröriga grejer!Sen var det frukstund, och sen åkte vi hem.Hej då!