Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Ni ba heja heja

Karin E JanssonSom vanligt, ni ba heja heja, och ja ba, men va, lilla jag? Gör en serie med vykort föreslog Snygg-Jocke. Ja, kanske! Men jag måste ju ha ett tema. Först tänkte jag Män jag vill slå på käften. Men våld är visst dåligt. Och rita av bloggare finns det ju andra som gör bättre. 

Har ni kanske tips på teman?