Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Ljus och människor

Karin E Jansson

När han ska fota vankar han först av och an. Drar sig i mustaschen, mumlar och kliar sig i huvudet. Sen har han bestämt sig. En idé som handlar om millimetrar, grader och styrka. Ljuset ska vara perfekt. Jag kommer aldrig fatta hur det går till. Jag gillar fysikens lagar, men inte så mycket. 

Men jag blir mallig, mallig över hans dedikation. För han är han, men han är också vi, min. Hans förmåga att formulera en vision, förmedla en vision, och skapa kontakt. Mallig å hans vägnar att han är så satans duktig.