Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Livscoach Enhörning

Karin E JanssonVi lägger oerhört mycket tid på att välja. Välja jobb, badrumskakel, frukostflingor, partner och höstjacka. Det finns för många valmöjligheter suckar vissa. Det var bättre förr, vad ska vi med 50 sorters müsli till? Ångestframkallande.

Näe, säger jag. I detta avseende var det inte bättre förr. Jag tycker det är skitbra att världen är ett potpourri av müsli, personligheter och kakelplattor. Hur kan man inte tycka det? Jo, man har inte lärt sig välja bort!

Idag vill därför Livscoach Enhörning uppmana er till följande: BORT MED SKITEN! Och jag vet precis vart vi ska börja! Vi måste börja grundläggande.

Människan är ett flockdjur, och vi skapar vår identitet i förhållande till andra människor. Och vissa av dessa människor är ju helt dumma i hövve! Ibland måste vi samverka, tex på arbetsplatsen, och det är också viktigt att vi börjar med att identifiera problematiken. Detta gör vi genom två problemscenarion.

Problemscenario 1.
En människa i din närhet provocerar dig passivt. Hen uppför sig visserligen artigt och trevligt mot dig, men låter, tycker och ser annorlunda ut. 
ALARM! Här är det stor risk att det är du som är skiten. Här ska du närma dig människan även om det är motigt. Chans för jackpot och personlig utveckling!

Problemscenario 2.
En människa i din närhet ger sken av att vara en kompis. Kanske har ni känt varandra sedan barnsben. Trots detta lämnar du alltid era fikadejter med att ha krympt några centimetrar, pga nerböjt huvud. Verbala tjuvnyp och missunnsamhet. Alla har vi, eller har haft, den här typen av energitjuv i vår närhet. Tänk efter, vem har du? Precis ja, det är hen jag menar.
ALARM! Du umgås med en skit. Bort med skiten, och chans för personlig utveckling!

Vi måste sluta vara så ängsliga för att uppröra och röra upp. Gör nån dig ledsen och osäker gång på gång behöver problemet inte ha en komplicerad lösning. Bort med skiten bara. Jamen det beror ju på att hen varit med om det och det, kanske du säger. Vi måste bara jobba på det.  Ja, såklart finns det en anledning till varför människor behandlar andra illa. Men är det verkligen ditt ansvar att ordna så att andra ska behandla dig med respekt? Näe, det jobbet får personen själv göra.

Och kanske hänger våra val ihop? Om jag aktivt väljer bort människan som trycker ner mig, så får jag kanske inte ångestanfall när jag sen ska välja müsli?!

Värt att testa,
säger Livscoach Enhörning.