Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Kom på loppis!

Karin E Jansson


Maria ska ha loppis på söndag, och frågade om jag kunde hjälpa till. Såklart! Passa på och kolla om du ska sälja nåt, tyckte hon. Det visade sig vara en hel del som jag kan avvara, så det blir en dunderloppis! Alla är välkomna! Det kommer finnas vuxenkläder i alla storlekar och en massa annat såklart. (Det kommer dock inte finnas kläder från företaget, utan jag säljer från min privata garderob). Här har ni karta.Lite av det som kommer finnas till försäljning!