Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Jag ska ju gifta mig!

Karin E Jansson

Jamen hej, jag ska ju gifta mig! Min kille också. Ska gifta sig. Med mig alltså. 
Och nu har vi förstått att det är en del att planera. Vi är dock helt överens om hur vi vill att det ska vara. Avslappnat! Gästerna ska inte behöva vara nervösa över att råka hosta för högt eller äta med fel bestick. Vill man komma i jeans eller badbyxor går det bra. Och sen så utgår vi bara ifrån det vi gillar, som hamburgare, lador och rökmaskiner. Sen får vi se hur mycket vi lyckas förverkliga, men oavsett blir vi ju gifta, så det går inte att misslyckas. 

Hursomhelst har jag gjort en ny inspirationsmapp på Pinterest - Bröllop! Här är några bilder därifrån.