Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

GE MIG MER!!

Karin E JanssonOch så kom där en puff av livglädje, livsglädje i form av ett öppet sinne. Eller var det ett slaganfall? För det här sinnet som normalt tyckte att det var bättre förr var nu öppet likt en regnskur som hade potential att skölja bort en hel civilisation. GE MIG MER skrek sinnet. Blicken apatisk och pigg på samma gång. 

Ni har gjort det förr, och det blev magiskt. Nu är jag redo, redo för nya toner, takter och stön. GE MIG MER, OCH VISA VEM DU ÄR! Och så sköljer vi bort hela skiten med Världens Bästa Låtlista 2.0. 

Slut på poetiskt slaganfall, början på storm.