Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Förlåt mig

Karin E JanssonDet har framkommit att jag bara ljög när jag påstod att en rik tant med blanka kuddar köpt mig och mitt bloggande. Ja, jag tycker också att det är dålig stil, men jag tycker att vi kan se det som förmildrande att jag i min fantasi väljer att skapa en tant som kräver kokostoppar och Povel Ramel. Och som mitt eget inre inte vore straff nog befinner jag mig, som ni ser på bilden, ensam på ett hotellrum i Piteå. Och likt en fars går vi bara om varandra. Anus-Ulla och jag.