Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

En fråga!

Karin E Jansson


Jobba bör man annars dör man/kan man inte köpa vin och snygga nagellack.

Nu vill jag veta: Vad är din absoluta drömsysselsättning? Tänk stort, tänk dröm!

Och sen vill jag veta: Jobbar du med det? Om inte, varför?

Ingen antydan, ingen poäng, bara nyfikenhet.