Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Barndomsminne

Karin E JanssonVi skulle börja åka till badhuset med skolan. Det var vinter. Badmössa var ett krav. Jag och mamma åkte in till stan, och steg in på stans enda kosmetikaffär, där det erbjöds en uppsjö modeller badmössor. Och så började jag prova.

...


Nej, shit, det här blir för jobbigt, minnena är för plågsamma. Jag får fortsätta berättelsen en annan gång. Då ska jag också berätta om vikten av att få se en representation av sig själv i mediabruset, och hur jag själv fick vänta ända till 1993 innan det hände.