Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Uppförsbackar och avslutade projekt

Karin E Jansson


Ja, jag försvann ett tag. Har varit sysselsatt med ett projekt som upptagit all min vakna tid, och ville inget avslöja innan slutresultatet var färdigt. Och det är klart, det går sällan så smärtfritt som man föreställt sig det. Trots planering är det uppförsbackar som ska bestigas. Men har man viljan så går det. Med ett skyddsnät, familj och vänner, så vågar alla ta steget. Och efter har du vuxit som människa.

Så nu är frysen avfrostad. Men nästa gång köper jag bara en ny. En frys på avfrostning är ju tamefan mer uppmärksamhetskrävande än... än vad jag är.