Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Temafest!

Karin E Jansson


Igår var det temafest! Tema: blött.Som i blötdjur. Röda.Sura.Och kallsupar.Grodfångare nr 1 var där.Och grodfångare nr 2.Jenny fångade inte en enda groda.Värdinnan och keruben.Förväntan.Och botten upp.Och botten upp på glassen.Trots att det började bli kyligt......så vägrade vi gå in.Jag fick låna både tröja.... och kerub.Och så satt vi där bland tallarna medan himlen gick från rosa till svart. Livet!