Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Svart & Guld

Karin E Jansson

Svart och guld, det bästa av två världar. Gotisk elegans och glittrig schlager. 


Som bas använde jag China Glaze Liquid Leather, och guldet är Color Club Sultry. Börja med att måla topparna guldiga, och allt eftersom det blir mindre färg på penseln duttar du på guldet längre in för en tonad effekt. Avsluta med överlack.

(Lacken finns att hitta på ebay för ca 35-45:- (inkl frakt))