Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

När Karin firar semester

Karin E Jansson

Ja, säkert är det många som undrar vad Karin gör när hon har semester. Äter ostkrokar? Tävlar i OS? Nä, inget av det. 

Kanske var det någon som förra veckan läste nyheten om ”Getmannen”.Jag anade på en gång att det var något som utelämnades i artikeln. Min första fråga var – vem är hen? Det är ju trots allt en utklädnad. Som tur är så har jag tillgång till högteknologisk utrustning och kontakter inom satellitbranchen. Det var såklart Karin. Vem annars??


Karin semesterfirar med en flock getter i Utah.


/Jocke, Semestervikarien