Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Idag då?

Karin E Jansson


Och idag då?Jo, vi gick på café.Sallad med räkor.Och sallad med kött.Och sen hem för att jobba upp pulsen.Råttfällan!Och trots att jag fuskade.....så vann Maria. Buuu!