Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Exkludering och inkludering i bloggvärlden

Karin E Jansson

Det är så lätt att skapa en egen verklighet som bloggare. En värld där det enda som äts är spännande mat med valnötter och ringlad honung, där alla dina vänner är snygga (och smala), och där inte en enda bekant har omodern inredningssmak. Ansiktena är leende, hyllorna är stringhyllor och pizzan är hemmaknådad. Inga burkchampinjoner och furupaneler så långt ögat kan nå. 

Finns den här världen på riktigt? Eller handlar det bara om inkludering och exkludering. Välj bort, och beskär.

Vad fyller det perfekta för funktion? Jag vet inte, men jag funderar ofta på det. Vad tror du?