Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

en vattentät plan

Karin E Jansson

Åååh Coca Cola, säger hon. Du är min katt.


Ja, så är det. I alla fall när hon är på besök. Då heter han Coca Cola och är hennes katt.


Tvärtemot rådande uppfostringsmetoder är vår outtalade överenskommelsen att hon får bestämma ALLT. Och sen, när hon blir tonåring, då är hon så less på att bestämma allt, så då kommer hon gladeligen lägga allt beslutsfattande i mina händer. Disco, ska det va nåt? Näe. Oj vad mysigt vi ska ha på våra hemmakvällar!