Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Drömtydning på det

Karin E Jansson

I natt drömde jag att jag köpte fyra vakumförpackade kräftor att ha i akvariet. Jag åt upp en av dom, och de tre resterande rymde för att jobba i gatukök. Jag gick dit och köpte en pocketbok, men snattade den när kräftorna tittade åt ett annat håll. Sen vaknade jag. Idag känner jag mig smutsig, och sugen på kräftor.