Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Det är såhär det ska vara

Karin E Jansson


Det är såhär det ska vara att vara barn.Att tillsammans med sin nya bästis, med snabba små ben cykla till gatan bredvid. Med en varm peng i handen.Då ryktet nått en, att stortjejerna öppnat kiosk på fotbollsplanen.Med ett fast grepp om pengen fundera länge och väl. Vilken som smakar godast.Och välja den med finast färg på papperet.Och sedan efter maten, krypa in i tältet på baksidan. Och få en strut.Inte pinne. Strut. Det är så det ska vara att vara barn.