Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Dagens fisk: Laxen

Karin E Jansson


Atlantlax (Salmo salar) är en havsvandrande anadrom fisk, det vill säga att den förökar sig i sötvatten men tillbringar större delen av sitt vuxna liv i havet. Där äter den sig tjock på sill och potatis för att sedan återvända till sitt "hemvatten". Laxen har en Clip Art-bild från publisher 97/98 som profilbild på facebook.

Laxen tillbringar större delen av sitt liv relativt ytligt, på djup mellan 5 och 15 meter, och på forumet snyggast.se. Laxen väger mellan 4 och 12 kg. Laxar över 20 kg förekommer. Laxarna tenderar att väga något mera i det nordliga utbredningsområdet än i det södra. 

Laxen slog igenom 2003 i en produktion av Björn Wallde och Svante Grundberg - Ensam lax röker, vilket senare bytte namn till Ensam mamma söker. Detta är anledningen till varför minst en av programmets kavaljerer är lax-formad - en lagstadgad lax-kvotering.