Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

win-win

Karin E Jansson


Det finns faktiskt tillfällen då arbete på andras initiativ kan vara avslappnande!Måla! Fram och tillbaks med en och samma färg. Så igår målade en bro, och tänkte bara på sanning, relativism och snygga saker jag ska köpa.Sirpa hittade sin egen metod för reflektion.iPad, såklart.Fika fick man också, det ingick. Flytande.Och fast.En så kallad win-win.