Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Vi kollar!

Karin E Jansson

Jag www:ar mindre än vad jag önskar, det är ju det där med att skutta på ängar och rulla runt på asfalt också. Men några bilder har fastnat på Pinterest. Sånt jag gillar, älskar, vill köpa, vill klappa och sånt som får mig att hålla andan. Vi kollar! Snyggt va?! Vill ni följa mig eller kolla in bildkällorna hittar ni mig under Konstgreppet.