Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Tävling: Skapandet!

Karin E Jansson

Åh nej, jag har drabbats av avgrundsförkylning! Snor, slem och varm panna. Ingen lust för nåt - förutom skapandet. Emellanåt hasar jag mig därför upp och prasslar med lite papper, låter strass rinna mellan fingrarna och klappar på en tygbit, men hasar snabbt tillbaka då hjärnan vill vila även fast fingrarna spastiskt klöser efter skapandet. Ja, kanske inte precis så dramatiskt, men nästan. 

Men denna känsla av skapande som rekreation och nödvändighet ger mig en idé - en tävling! Låt oss inspirera varandra, och visa nåt du skapat! En stickad sjal, en tavla, en god kaka, en paviljong eller vad som helst sprunget ur dina händer!

Ni med bloggar kan kommentera och länka till inlägg som visar era alster, ni andra kan maila bilder till karin.elisabet.jansson@gmail.com.

En av er vinner ett glittrigt hopplock, och vi alla vinner genom en fantastisk sammanställning jag gör efter stoppdatumet (sön 5/8).
NU AVSLUTAT. SAMMANSTÄLLNINGEN AV BIDRAGEN SOM KOM IN INNAN STOPPDATUM ÄR REDAN FÄRDIGSTÄLLDA, MEN TIPSA GÄRNA OM ER SJÄLVA I KOMMENTARERNA.

Hurra för oss!