Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Svaghet och styrka

Karin E Jansson


 Bågar från E&E, jag vill ha allihop.

Plus: Jag passar i alla glasögon. Och glasögon som råkar vara den snyggaste accessoaren!

Minus: Jag har ett helt bisarrt synfel, vilket resulterar i att ett par glasögon går loss på mååånga tusenlappar.

Hur tänkte evolutionen där?