Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Som en smäck!

Karin E Jansson


Ny/gammal klänning! Från 40-talet, men man kan nästan tro att den är sydd utifrån min kropp. (Vilket den mest troligt inte är. Om den vore det vore det i och för sig väldigt spännande, och med mitt intresse för ockultism kan jag lova er att jag kommer fundera vidare på detta). Som en smäck sitter den!Med axelvaddar, tjusigt pärlbroderi, och små plisseringar i midjan. Katthåren* har jag satt dit i efterhand.

*gåva