Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Solskydd

Karin E Jansson


En keps? En hatt? En kett? Ja inte vet jag, men bra är den. Helst borde jag ligga uv-skyddad i en jordkällare hela sommaren, men då det inte är socialt acceptabelt blir detta alternativet.Från Miu Miu, 1400:-. Lätt värt det.Obs, skojja, 60:-, beställd från boohoo.