Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Recept: Kexchoklad-rutor

Karin E JanssonIkväll får vi gäster, och då vill man gärna bjuda på nåt gott! Ikväll bjuder jag på småkakor som jag kallar Kexchoklad-rutor. Går hem hos alla!

Såhär gör du:
Köp Kexchoklad. Ta bort papperet på Kexchokladen. Släng papperet. Skär Kexchokladen i rutor. Lägg upp på fat. Klart!