Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

nytänkande - hurra!

Karin E Jansson

En gång la jag många timmar på att tillverka en lampa av fjädrar. Det var till ett reportage till en tidning, och slutresultatet blev riktigt bra. Dock har lampan blivit liggande - vi har inte plats för fler lampor, men den var för snygg för att slängas bort. Och så kommer Abbath och hittar ett helt nytt användningsområde för den! De är intelligenta djur katterna. Och... sofistikerade.