Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Nagelstickers

Karin E Jansson


Om man vill ha pyssliga naglar men inte är ett dugg pysslig är nagelstickers ett bra alternativ! Finns numera i de flesta kosmetikaffärer, men på ebay finns det miljarders varianter för bara några kronor per ark.
Lacket är Essie Chinchilly.Snyggt! Det gjorde jag bra. Jag gör ofta det.