Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Krokobjörn

Karin E Jansson

Vi kompletterar varandra bra, jag och Annika Bäckström det lilla geniet. Senast hon hälsade på mig hittade hon en halshuggen krokodil, redo för sopkorgen. Den tar jag, sa hon mystiskt, och stoppade ner den i sin väska. Efter bara några dagar kom ett stort kuvert, fullt med silvertrådar. I nystanet av glitter låg den.


En krokobjörn. Den tidigare halshuggna krokodilen hade nu två björnhuvuden.


Jag tar liv. Hon skapar liv. Nu får du fortsätta, stod det på lappen hon skickat med. Länge låg den i en hylla, väntade på snilleblixten. Och till slut kom den.


Snilleblixten. Svart sprayfärg, guldglitter och röd strass.


Jag + Annika = Krokobjörn